Fraude: Bestrijding en Preventie

Fraude

Fraude is een vervelend onderwerp waar veel ondernemers liever niet over nadenken en dat is jammer omdat, zeker wanneer de marge laag is, het tot de ondergang van uw onderneming kan leiden.

 

Wie fraudeert?

Het antwoord is simpel en onthutsend: iedereen. Althans die de kans geboden krijgt en die de pakkans en het extra inkomen gunstig inschat voor zichzelf.

Uit onderzoek blijkt dat eigen personeel verantwoordelijk is voor het grootste deel van de derving.

 

Derving door andere oorzaken

Wat niet onderschat moet worden is de administratieve derving.

Denk daarbij aan:

Het niet administreren van afgeschreven producten

Manco bij aflevering

Klantenleveringen die niet geadministreerd wordt

Vergeten facturen etc.

Deze administratieve derving wordt in onze aanpak zeker meegenomen.

 

Fraude een integrale aanpak

Bij lekkage of fraudebestrijding helpt het niet om deelgebieden aan te pakken, er moet sprake zijn van een integrale aanpak. Het is helaas te vaak gebleken dat de aanschaf van peperdure softwarepakketten niets uithaalt omdat de procedures niet aan de werknemers kenbaar was gemaakt.

 

Plan van aanpak

Zonder op deze plaats op alle details in te gaan, benoemen we toch een aantal aspecten om u een idee te geven wat erbij komt kijken.

In de eerste fase brengen we alle procedures in kaart die met geld en goederenstroom in samenhang met het verkoopproces te maken hebben.

Vervolgens maken we een aantal verbetervoorstellen die louter met uw interne procedures te maken hebben. U moet daarbij denken aan een kassa-instructie met daaraan gekoppeld ondertekening van een verklaring dat men de procedure begrepen heeft en toe zal passen. Uit jurisprudentie blijkt dat  de rechter eerder een ontslag bevestigt wegens het niet volgen van de procedures en huisregels dan dat hij een een ontslag accepteert op grond van frauduleus handelen.

Kluis en kassa controles, stortingsprocedure, inkomende goederen, debiteuren en klantenbeheer etc.


Als de mensen in uw organisatie gaan merken dat fraude serieus aangepakt wordt, gaat er al een preventieve werking van uit en worden de kwaadwilligen al voorzichtiger of stoppen met hun activiteiten. Administratieve derving, veroorzaakt door slordig gedrag, neemt af doordat uw mensen door de aangeboden oplossingen beter gaan controleren.

Als u beschikt over een centraal gestuurd kassasysteem kunnen we op de werkvloer een aantal zeer geavanceerde controle middelen inzetten. Dit varieert van een slim programma dat uw database op kassagedrag analyseert tot een systeem dat bij iedere uitzonderlijke situatie is een webcam mee laat lopen die alles registreert (voorbeeld), dus ook indien er een overval of een greep uit de kassa plaatsvindt. Daarnaast kunnen er in samenwerking met een controlebureau proefaankopen gedaan worden.

We informeren u graag over onze aanpak.

 

En denk eraan:

Iedere euro die weglekt is een netto euro!!

(met een winstmarge van 15% moet u bijna 7 euro omzetten om dit verlies goed te maken)