Projectmanagement:                                  Winkelautomatisering enBetaalsystemen

Uw organisatie bevindt zich in een stroomversnelling; doorlooptijden, voorraadbeheer, debiteurenbeheer en andere kritische schakels in de verkoopketen vereisen een nieuw systeem. Het ontbreekt u aan mankracht en expertise om deze (tijdelijke) toename goed af te wikkelen.

 

In de verschillende stadia kunnen wij zorgen voor een gedegen voortgang van uw project, waarbij de nadruk gelegd zal worden op de kwalitatieve resultaten. Uitgangspunt is de Prince 2 methodiek

 

Selectie

Als er nog een keuze gemaakt moet worden zijn er vele zaken die de revue moeten passeren.

U moet weten wat u met uw nieuwe systeem wil bereiken, zodat u de leverancier kan helpen dat te realiseren.

Vooral op softwaregebied is dat een hachelijke zaak, voor beide partijen zijn er zaken die zo vanzelfsprekend zijn dat ze niet worden genoemd. Zo kan het gebeuren dat er maatwerk geleverd wordt dat exact aan de specificaties voldoet maar toch niet werkt omdat een essentieel proces in het functioneel ontwerp overgeslagen is.

Door voldoende kennis van de operationele en van de softwarekant kunnen we dit soort vervelende en kostbare fouten uitsluiten of tot een minimum beperken.

Daarnaast hebben we zeer een uitgebreide checklist die zowel de selectie vergemakkelijkt als ook het formuleren van een PvE (Programma van Eisen).

 

Pilot

Na de fase van Selectie gaat u met één of meer leveranciers een pilot draaien om te bezien of hetgeen u aan gaat schaffen ook hetgeen is dat in het sales-traject is aangeboden. Deze pilotfase wordt nogal eens onderschat. Van uitermate groot belang is dat in deze fase de laatste bugs en onprettige verrassingen aan de orde komen. Het is van cruciaal belang dat er goed geformuleerd wordt wat en hoe er gepilot wordt en op welke kritische punten wordt getest. Met name moeten in de deze fase alle disciplines van uw bedrijf betrokken worden en pas als iedereen tevreden is kan de pilot-fase afgesloten worden.

 

Implementatie en uitrol

Als de keuze gemaakt is dan volgt de implementatiefase. Bijzonder belangrijk is dat u met de leverancier van uw keuze een partnership voor vele jaren aangaat. U stapt niet zomaar over naar een andere leverancier, dus voor de volle 100% vertrouwen moet ook dit nog eens juridisch vastgelegd worden in een contract en een SLA (Service Level Agreement).

Het is aan te raden naast deze twee zaken ook nog een implementatie plan te maken. Hierin wordt beschreven welke volgorde wordt aangehouden, hoe het tijdspad er uit ziet en vergeet vooral niet de afbouw en afsluiting van het oude systeem daar een plaats in te geven.

In één of meerdere van de fases kunnen we u behulpzaam zijn, eventueel met specialistische partners.

Projectmanagement kan op projectbasis of u kunt per uur een PM inhuren (via Randstad)

51880